Planul de citire a bibliei
-
luna Mai
1 Mai / Мая
Judecătorii 13:1-14:20 / Судей 13:1-14:20
Ioan 1:29-51 / Иоанна 1:29-51
Psalmul 102:1-28 / Псалом 101:1-29
Proverbe 14:15-16 / Притчи 14:15-16

2 Mai / Мая
Judecătorii 15:1-16:31 / Судей 15:1-16:31
Ioan 2:1-25 / Иоанна 2:1-25
Psalmul 103:1-22 / Псалом 102:1-22
Proverbe 14:17-19 / Притчи 14:17-19

3 Mai / Мая
Judecătorii 17:1-18:31 / Судей 17:1-18:31
Ioan 3:1-21 / Иоанна 3:1-21
Psalmul 104:1-23 / Псалом 103:1-23
Proverbe 14:20-21 / Притчи 14:20-21

4 Mai / Мая
Judecători 19:1-20:48 / Судей 19:1-20:48
Ioan 3:22-4:3 / Иоанна 3:22-4:3
Psalmul 104:24-35 / Псалом 103:24-35
Proverbe 14:22-24 / Притчи 14:22-24

5 Mai / Мая
Judecătorii 21:1 – Rut 1:22 / Судей 21:1 – Руфь 1:22
Ioan 4:4-42 / Иоанна 4:4-42
Psalmul 105:1-15 / Псалом 104:1-15
Proverbe 14:25 / Притчи 14:25

6 Mai / Мая
Rut 2:1-4:22 / Руфь 2:1-4:22
Ioan 4:43-54 / Иоанна 4:43-54
Psalmul 105:16-36 / Псалом 104:16-36
Proverbe 14:26-27 / Притчи 14:26-27

7 Mai / Мая
1 Samuel 1:1-2:21 / 1-я Царств 1:1-2:21
Ioan 5:1-23 / Иоанна 5:1-23
Psalmul 105:37-45 / Псалом 104:37-45
Proverbe 14:28-29 / Притчи 14:28-29

8 Mai / Мая
1 Samuel 2:22-4:22 / 1-я Царств 2:22-4:22
Ioan 5:24-47 / Иоанна 5:24-47
Psalmul 106:1-12 / Псалом 105:1-12
Proverbe 14:30-31 / Притчи 14:30-31

9 Mai / Мая
1 Samuel 5:1-7:17 / 1-я Царств 5:1-7:17
Ioan 6:1-21 / Иоанна 6:1-21
Psalmul 106:13-31 / Псалом 105:13-31
Proverbe 14:32-33 / Притчи 14:32-33

10 Mai / Мая
1 Samuel 8:1-9:27 / 1-я Царств 8:1-9:27
Ioan 6:22-42 / Иоанна 6:22-42
Psalmul 106:32-48 / Псалом 105:32-48
Proverbe 14:34-35 / Притчи 14:34-35

11 Mai / Мая
1 Samuel 10:1-11:15 / 1-я Царств 10:1-11:15
Ioan 6:43-71 / Иоанна 6:43-71
Psalmul 107:1-43 / Псалом 106:1-43
Proverbe 15:1-3 / Притчи 15:1-3

12 Mai / Мая
1 Samuel 12:1-13:23 / 1-я Царств 12:1-13:23
Ioan 7:1-30 / Иоанна 7:1-30
Psalmul 108:1-13 / Псалом 107:1-14
Proverbe 15:4 / Притчи 15:4

13 Mai / Мая
1 Samuel 14:1-52 / 1-я Царств 14:1-52
Ioan 7:31-53 / Иоанна 7:31-53
Psalmul 109:1-31 / Псалом 108:1-31
Proverbe 15:5-7 / Притчи 15:5-7

14 Mai / Мая
1 Samuel 15:1-16:23 / 1-я Царств 15:1-16:23
Ioan 8:1-20 / Иоанна 8:1-20
Psalmul 110:1-7 / Псалом 109:1-7
Proverbe 15:8-10 / Притчи 15:8-10

15 Mai / Мая
1 Samuel 17:1-18:4 / 1-я Царств 17:1-18:4
Ioan 8:21-30 / Иоанна 8:21-30
Psalmul 111:1-10 / Псалом 110:1-10
Proverbe 15:11 / Притчи 15:11

16 Mai / Мая
1 Samuel 18:5-19:24 / 1-я Царств 18:5-19:24
Ioan 8:31-59 / Иоанна 8:31-59
Psalmul 112:1-10 / Псалом 111:1-10
Proverbe 15:12-14 / Притчи 15:12-14

17 Mai / Мая
1 Samuel 20:1-21:15 / 1-я Царств 20:1-21:15
Ioan 9:1-41 / Иоанна 9:1-41
Psalmul 113:1-114:8 / Псалом 112:1-113:8
Proverbe 15:15-17 / Притчи 15:15-17

18 Mai / Мая
1 Samuel 22:1-23:29 / 1-я Царств 22:1-23:29
Ioan 10:1-21 / Иоанна 10:1-21
Psalmul 115:1-18 / Псалом 113:9-26
Proverbe 15:18-19 / Притчи 15:18-19

19 Mai / Мая
1 Samuel 24:1-25:44 / 1-я Царств 24:1-25:44
Ioan 10:22-42 / Иоанна 10:22-42
Psalmul 116:1-19 / Псалом 114:1-115:10
Proverbe 15:20-21 / Притчи 15:20-21

20 Mai / Мая
1 Samuel 26:1-28:25 / 1-я Царств 26:1-28:25
Ioan 11:1-54 / Иоанна 11:1-54
Psalmul 117:1-2 / Псалом 116:1-2
Proverbe 15:22-23 / Притчи 15:22-23

21 Mai / Мая
1 Samuel 29:1-31:13 / 1-я Царств 29:1-31:13
Ioan 11:55-12:19 / Иоанна 11:55-12:19
Psalmul 118:1-18 / Псалом 117:1-18
Proverbe 15:24-26 / Притчи 15:24-26

22 Mai / Мая
2 Samuel 1:1-2:11 / 2-я Царств 1:1-2:11
Ioan 12:20-50 / Иоанна 12:20-50
Psalmul 118:19-29 / Псалом 117:19-29
Proverbe 15:27-28 / Притчи 15:27-28

23 Mai / Мая
2 Samuel 2:12-3:39 / 2-я Царств 2:12-3:39
Ioan 13:1-30 / Иоанна 13:1-30
Psalmul 119:1-16 / Псалом 118:1-16
Proverbe 15:29-30 / Притчи 15:29-30

24 Mai / Мая
2 Samuel 4:1-6:23 / 2-я Царств 4:1-6:23
Ioan 13:31-14:14 / Иоанна 13:31-14:14
Psalmul 119:17-32 / Псалом 118:17-32
Proverbe 15:31-32 / Притчи 15:31-32

25 Mai / Мая
2 Samuel 7:1-8:18 / 2-я Царств 7:1-8:18
Ioan 14:15-31 / Иоанна 14:15-31
Psalmul 119:33-48 / Псалом 118:33-48
Proverbe 15:33 / Притчи 15:33

26 Mai / Мая
2 Samuel 9:1-11:27 / 2-я Царств 9:1-11:27
Ioan 15:1-27 / Иоанна 15:1-27
Psalmul 119:49-64 / Псалом 118:49-64
Proverbe 16:1-3 / Притчи 16:1-3

27 Mai / Мая
2 Samuel 12:1-31 / 2-я Царств 12:1-31
Ioan 16:1-33 / Иоанна 16:1-33
Psalmul 119:65-80 / Псалом 118:65-80
Proverbe 16:4-5 / Притчи 16:4-5

28 Mai / Мая
2 Samuel 13:1-39 / 2-я Царств 13:1-39
Ioan 17:1-26 / Иоанна 17:1-26
Psalmul 119:81-96 / Псалом 118:81-96
Proverbe 16:6-7 / Притчи 16:6-7

29 Mai / Мая
2 Samuel 14:1-15:22 / 2-я Царств 14:1-15:22
Ioan 18:1-24 / Иоанна 18:1-24
Psalmul 119:97-112 / Псалом 118:97-112
Proverbe 16:8-9 / Притчи 16:8-9

30 Mai / Мая
2 Samuel 15:23-16:23 / 2-я Царств 15:23-16:23
Ioan 18:25-19:22 / Иоанна 18:25-19:22
Psalmul 119:113-128 / Псалом 118:113-128
Proverbe 16:10-11 / Притчи 16:10-11

31 Mai / Мая
2 Samuel 17:1-29 / 2-я Царств 17:1-29
Ioan 19:23-42 / Иоанна 19:23-42
Psalmul 119:129-152 / Псалом 118:129-152
Proverbe 16:12-13 / Притчи 16:12-13