Seara Liderilor

Nume și Prenume:
Ce dificultăți întâmpinați în organizarea și conducerea grupurilor?
Cu care dificultăți vă confruntați în calitate de lider BF?
Ce propuneri aveți care credeți că ar aduce îmbunătățire grupurilor BF?
Ce propuneri, idei de îmbunătățire aveți în privința adunărilor de weekend?
Ce propuneri aveți în privința slujirii echipelor de vis?
Alte idei și propuneri