Vă suntem recunoscători pentru generozitatea admirabilă de care ați dat dovadă contribuind în mod considerabil în cadrul Acțiunii „Dăruiește Speranță”: GRAND TOTAL 307.457 lei (€15.000/$15.909). Vă facem de cunoscut că la Liceul Moldo-Finlandez a fost încasată suma de 1597 lei (donație la recepție) și suma 91.416 lei (vânzări la Târgul „Dăruiește Speranță”), în TOTAL suma de 93.013 lei.

Biserica Filadelfia a colectat suma de 214.444 lei. Aceste fonduri sunt destinate în întregime acestei Acțiuni, vedeți: https://filadelfia.md/daruieste-speranta

Vă prețuim și ne rugăm Domnului să vă binecuvânteze, așa cum voi sunteți o binecuvântare pentru cei sărmani! Cu deosebită apreciere, Echipa de Conducere BF.