Cerere pentru Sponsorizare

Numele și Prenumele:
Telefon de contact:
Email:
Strada:
Localitatea:
Raion:
Rog să binevoiți a-mi acorda sponsorizare pentru a participa la:
Precizez că, eu contribui cu suma de (lei):
Nevoia de sponsorizare constă în suma de (lei):
ATENȚIE! Vor fi analizate spre aprobare doar cererile care sunt însoțite decopiile documentelor care justifică starea social-vulnerabilă și necesitatea de abeneficia de ajutor, trimise la: info@filadelfia.md
Cum explicați nevoia de sponsorizare?
Descrierea motivului
Am trimis copiile documentelor ce confirmă temeiul solicitării: info@filadelfia.md
Completând această cerere și trimițând-o îmi dau acordul ca Biserica Filadelfia să comunice materiale multimedia cu mine și cu familia mea, precum și date personale, în vederea găsirii potențialilor sponsori.