Cerere pentru Sponsorizare

Rog să binevoiți a-mi acorda sponsorizare pentru a participa la:
Precizez că, eu contribui cu suma de (lei):
ATENȚIE! Vor fi analizate spre aprobare doar cererile care sunt însoțite de copiile documentelor care justifică starea social-vulnerabilă și necesitatea de a beneficia de ajutor, trimise la: info@filadelfia.md
Cum explicați nevoia de sponsorizare?
Am trimis copiile documentelor ce confirmă temeiul solicitării: info@filadelfia.md
Completând această cerere și trimițând-o îmi dau acordul ca Biserica Filadelfia să comunice materiale multimedia cu mine și cu familia mea, precum și date personale, în vederea găsirii potențialilor sponsori.