PLANUL PENTRU CITIRE A BIBLIEI – MAI

1 Mai / Мая
Judecătorii / Судей 13: 1-14: 20
Ioan / Иоанна 1: 29-51
Psalmul 102: 1-28 / Псалом 101:1-29
Proverbe / Притчи 14: 15-16

2 Mai / Мая
Judecătorii / Судей 15: 1-16: 31
Ioan / Иоанна 2: 1-25
Psalmul 103: 1-22 / Псалом 102:1-22
Proverbe / Притчи 14: 17-19

3 Mai / Мая
Judecătorii / Судей 17: 1-18: 31
Ioan / Иоанна 3: 1-21
Psalmul 104: 1-23 / Псалом 103:1-23
Proverbe / Притчи 14: 20-21

4 Mai / Мая
Judecători / Судей 19: 1-20: 48
Ioan / Иоанна 3: 22-4: 3
Psalmul 104: 24-35 / Псалом 103:24-35
Proverbe / Притчи 14: 22-24

5 Mai / Мая
Judecătorii / Судей 21: 1-Rut 1:22
Ioan / Иоанна 4: 4-42
Psalmul 105: 1-15 / Псалом 104:1-15
Proverbe / Притчи 14:25

6 Mai / Мая
Rut / Руфь 2: 1-4: 22
Ioan / Иоанна 4: 43-54
Psalmul 105: 16-36/ Псалом 104:16-36
Proverbe / Притчи 14: 26-27

7 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 1: 1-2: 21
Ioan / Иоанна 5: 1-23
Psalmul 105: 37-45 / Псалом 104:37-45
Proverbe / Притчи 14: 28-29

8 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 2: 22-4: 22
Ioan / Иоанна 5: 24-47
Psalmul 106: 1-12/ Псалом 105:1-12
Proverbe / Притчи 14: 30-31

9 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 5: 1-7: 17
Ioan / Иоанна 6: 1-21
Psalmul 106: 13-31/ Псалом 105:13-31
Proverbe / Притчи 14: 32-33

10 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 8: 1-9: 27
Ioan / Иоанна 6: 22-42
Psalmul 106: 32-48/ Псалом 105:32-48
Proverbe / Притчи 14: 34-35

11 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 10: 1-11: 15
Ioan / Иоанна 6: 43-71
Psalmul 107: 1-43/ Псалом 106:1-43
Proverbe / Притчи 15: 1-3

12 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 12: 1-13: 23
Ioan / Иоанна 7: 1-30
Psalmul 108: 1-13 / Псалом 107:1-14
Proverbe / Притчи 15: 4

13 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 14: 1-52
Ioan / Иоанна 7: 31-53
Psalmul 109: 1-31/ Псалом 108:1-31
Proverbe / Притчи 15: 5-7

14 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 15: 1-16: 23
Ioan / Иоанна 8: 1-20
Psalmul 110: 1-7/ Псалом 109:1-7
Proverbe / Притчи 15: 8-10

15 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 17: 1-18: 4
Ioan / Иоанна 8: 21-30
Psalmul 111: 1-10/ Псалом 110:1-10
Proverbe / Притчи 15:11

16 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 18: 5-19: 24
Ioan / Иоанна 8: 31-59
Psalmul 112: 1-10/ Псалом 111:1-10
Proverbe / Притчи 15: 12-14

17 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 20: 1-21: 15
Ioan / Иоанна 9: 1-41
Psalmul 113: 1-114: 8 / Псалом 112:1-113:8
Proverbe / Притчи 15: 15-17

18 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 22: 1-23: 29
Ioan / Иоанна 10: 1-21
Psalmul 115: 1-18/ Псалом 113:9-26
Proverbe / Притчи 15: 18-19

19 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 24: 1-25: 44
Ioan/ Иоанна 10: 22-42
Psalmul 116: 1-19/ Псалом 114:1-115:10
Proverbe / Притчи 15: 20-21

20 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 26: 1-28: 25
Ioan / Иоанна 11: 1-54
Psalmul 117: 1-2/ Псалом 116:1-2
Proverbe / Притчи 15: 22-23

21 Mai / Мая
1 Samuel / 1-я Царств 29: 1-31: 13
Ioan / Иоанна 11: 55-12: 19
Psalmul 118: 1-18/ Псалом 117:1-18
Proverbe / Притчи 15: 24-26

22 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 1: 1-2: 11
Ioan / Иоанна 12: 20-50
Psalmul 118: 19-29/ Псалом 117:19-29
Proverbe/ Притчи 15: 27-28

23 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 2: 12-3: 39
Ioan / Иоанна 13: 1-30
Psalmul 119: 1-16/ Псалом 118:1-16
Proverbe / Притчи 15: 29-30

24 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 4: 1-6: 23
Ioan / Иоанна 13: 31-14: 14
Psalmul 119: 17-32/ Псалом 118:17-32
Proverbe / Притчи 15: 31-32

25 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 7: 1-8: 18
Ioan / Иоанна 14: 15-31
Psalmul 119: 33-48/ Псалом 118:33-48
Proverbe / Притчи 15:33

26 Mai / Мая
2 Samuel/ 2-я Царств 9: 1-11: 27
Ioan / Иоанна 15: 1-27
Psalmul 119: 49-64/ Псалом 118:49-64
Proverbe / Притчи 16: 1-3

27 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 12: 1-31
Ioan / Иоанна 16: 1-33
Psalmul 119: 65-80/ Псалом 118:65-80
Proverbe / Притчи 16: 4-5

28 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 13: 1-39
Ioan / Иоанна 17: 1-26
Psalmul 119: 81-96/ Псалом 118:81-96
Proverbe / Притчи 16: 6-7

29 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 14: 1-15: 22
Ioan / Иоанна 18: 1-24
Psalmul 119: 97-112 / Псалом 118:97-112
Proverbe / Притчи 16: 8-9

30 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 15: 23-16: 23

Ioan / Иоанна 18: 25-19: 22
Psalmul 119: 113-128/ Псалом 118:113-128
Proverbe / Притчи 16: 10-11

31 Mai / Мая
2 Samuel / 2-я Царств 17: 1-29
Ioan / Иоанна 19: 23-42
Psalmul 119: 129-152 / Псалом 118:129-152
Proverbe / Притчи 16: 12-13