Rugăciunea nr. 2, UNITE714
(29 martie – 04 aprilie)

„Dar voi sunteți un popor ales, formând un regat de preoți și o națiune sfântă. Ați devenit societatea oamenilor sfinți care aparțin lui Dumnezeu. Astfel, voi puteți proclama lucrările speciale pe care le face Acela care v-a chemat din întuneric la excelenta Sa lumină!” (1 Petru 2:9 BVA)
„Să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului, ca să fim beneficiarii milei și ai harului care ne va oferi ajutor atunci când vom avea nevoie de el.” (Evrei 4:16 BVA)
Doamne noi ne smerim înaintea Ta și ne rugăm. Inimile noastre sunt întristate de statisticile țării noastre și ale altor țări din lume, despre continuarea răspândirii noului coronavirus COVID-19 și despre devastările produse de el. Acum ne apropiem de

tronul harului Tău, cu încrederea și convingerea că ne asculți rugăciunea. În Cartea Ta ne-ai comunicat că deși în trecut trăiam în întuneric fără Tine, Tu ai fost îndurător față de noi și ne-ai și ne-ai chemat să părăsim întunericul și să trăim în „excelenta Ta lumină”.
Tu ai făcut din noi „un regat de preoți și o națiune sfântă”. Tu ești Dumnezeul nostru plin de milă, compasiune și har. Tu ne-ai promis că vom primi „ajutor atunci când vom avea nevoie de el”. Acum suntem în mare nevoie și avem nevoie de ajutorul Tău. Noi strigăm către Tine, deoarece lumea noastră a ajuns în disperare. COVID-19 a creat o vreme de nevoie groaznică, însă noi stăm fermi în credință bazați pe promisiunile Tale.
Noi credem că așa cum tu ai desemnat în vechime preoți, pentru a sta în spărtură mijlocind pentru eradicarea urgiilor și a infecțiilor, în același mod Tu folosești Biserica pentru a mijloci și vedea COVID-19 stârpit în întreaga lume.
Așadar noi luăm atitudine ca un regat preoțesc, și ne exercităm autoritatea peste virusul COVID-19. Ne rugăm ca această infecție să fie ERADICATĂ, bolnavii să fie VINDECAȚI, doctorii, personalul medical, cei care asigură servicii de urgență și toți

cei vulnerabili să fie PROTEJAȚI.

NOI CEREM TOATE ACESTEA ÎN NUMELE LUI ISUS. AMIN!