ÎN ATENȚIA LIDERILOR DIN BISERICA FILADELFIA


În calitate de oameni de încredere a lui Dumnezeu și persoane de influență, trebuie să facem tot ce putem mai bine în vederea unității vizionare, strategice și metodologice, unitate de care depinde în mare măsură reușita eforturilor noastre în numele Domnului. Ținând cont de această responsabilitate, toți oamenii care îndeplinesc roluri de conducere: pastori, diaconi, directori, directori adjuncți, directori de departamente, lideri de Grupurilor, lideri ai Echipelor de Vis, etc., trebuie să cunoască, să îmbrățișeze și să cultive în mod dinamic următoarele principii:

1. Echipa de Conducere este responsabilă pentru actualizarea teologică, vizionară, strategic-organizatorică și metodologică a Bisericii Filadelfia și organizațiilor ei.

2. Liderii au responsabilitatea de a da dovadă de respect față de Echipa de Conducere, cunoscând, îmbrățișând și implementând teologia, viziunea valorile, strategia și metodele formulate și comunicate de ea.

3. Angajații și voluntarii care slujesc în cadrul Departamentelor, Echipelor de Vis precum și persoanele care fac parte din Grupuri, trebuie conduși pentru a sluji în spiritul fidelității față de teologia, viziunea, valorile, strategia și metodele formulate și comunicate de către Echipa de Conducere.

4. Orice opinie sau preferință teologică, vizionară, strategic-organizatorică și metodologică a oricărei persoane din rețeaua liderilor și a potențialilor lideri din Biserica Filadelfia, poate fi comunicată Echipei de Conducere pentru a fi analizată și eventual luată în considerare, însă în nici un caz nu poate fi discutată și/sau cultivată în cadrul departamentelor, Echipelor de Vis, Grupurilor, etc., deoarece aceasta poate duce la diviziune spirituală.

Am toată încrederea în voința și bunăvoința voastră oameni extraordinari care ați primit încrederea și privilegiul de a conduce în cadrul Bisericii Filadelfia și al organizațiilor ei, că sunteți de acord cu principiile de mai sus și că împreună, în unitate urmărim îndeplinirea mărețului scop și obiectivelor nobile încredințate de Domnul nostru Isus Cristos!

Cu deosebit respect, în numele Echipei de Conducere,
Doru Cîrdei, pastor coordonator