COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

H O T Ă R Â R E

Nr. 34 din 20 martie 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, în contextul codului roșu de alertă și agrăvării procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 51 din 19 martie 2021.

2. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul municipiului Chișinău în perioada 19 martie-18 aprilie 2021 inclusiv.

3. Se aplică următoarele măsuri de prevenire a infecției COVID-19:

3.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;

3.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activitățile culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment;

3.3. prestarea în excusivitate doar a serviciilor esențiale (vitale);

3.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (banci, oficii poștale etc.);

3.5. ajustarea serviciilor de asistență medicală și prestarea doar a celor esențiale.

4. Continuă procesul educațional în instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău cu prezență fizică, în conformitate cu Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin HG nr.1211 din 04.11.2016 și cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

5. Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău pentru elevii din învăţământul primar (I-IV), din învăţământul gimnazial (clasele V-IX) şi din învăţământul liceal (X-XII, XIII) inclusiv continuă la distanţă.

6. Activitatea extrașcolară în instituţiile de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău continuă la distanţă.

7. Procesul educațional în instituțiile de învățământ special continuă cu prezență fizică a unui număr de elevi stabilit în baza suprafeței sălii de clasă cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19 și a modelelor aprobate de MECC.

8. Învăţământul extrașcolar în centrele extraşcolare şi şcolile sportive din municipiul Chișinău continuă la distanţă.

9. Activitatea centrelor de tineret din municipiul Chișinău continuă la distanţă.

10. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

10.1. se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii;

10.2. se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:

10.2.1. deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță;

10.2.2. deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;

10.2.3. deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată;

10.2.4. deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

10.3. se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/ tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică;

10.4. se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

11. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național pe perioada stării de urgență în sănătate publică:

11.1. obligativitatea portului măștilor de protecție în toate spațiile publice deschise și închise pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în stradă și în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Purtarea măștilor de protecție este o măsură esențială obligatorie în perioada pandemica COVID-19, un element esențial de responsabilitate civică și comunitară;

11.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane, ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

11.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

11.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

11.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;

11.6. respectarea de către persoanele fizice care se află în localitățile și instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;

11.7. fiecare persoană fizică își va monitoriza personal stărea de sănătate și va contacta medicul de familie sau instituția de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

12. Se stabilesc interdicțiile și restricțiile pentru anumite genuri de activitate:

12.1. se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.);

12.2. se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroport în intervalul orelor 20:00-07:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității;

12.3. se interzice organizarea și desfășurarea în unitățile de alimentație publică a evenimentelor festive, nunților, cumetriilor, aniversărilor, precum și a altor evenimente;

12.4. se interzice organizarea și desfășurarea, cu prezența fizică a persoanelor, a conferințelor științifice, adunărilor și întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor,

competițiilor sportive;

12.5. se interzice organizarea și desfășurarea în spații închise și deschise a expozițiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale;

12.6. se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

12.7. se stabilește, pe teritoriul municipiului Chișinău, regimul de activitate a piețelor agroalimentare și nealimentare în intervalul orelor 07:00-15:00;

12.8. centrele comerciale și unitățile specializate de comerț cu amănuntul a produselor nealimentare de pe teritoriul municipiului Chișinău vor activa până la ora 18:00.

13. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 obligatorii pentru toate genurile de activitate:

13.1. toate persoanele juridice de drept public și de drept privat de pe teritoriul municipiului Chișinău, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor asigura, în spațiile aflate în gestiune, închise (de uz comun) și deschise (care presupun interacțiunea frecventă a persoanelor), respectarea strictă a următoarelor măsuri:

13.1.1. respectarea distanței sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

13.1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

13.1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

13.1.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;

13.1.5. respectarea de către persoanele juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;

13.1.6. purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice aflate în gestiune, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

13.1.7. monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor și neadmiterea formării

aglomerațiilor.

14. Conducătorii entităţilor publice și private de pe teritoriul municipiului Chișinău inclusiv subdiviziunile Primăriei, vor asigura:

14.1. regim special de lucru, prin atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu;

14.2. pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.

15. Se sistează temporar, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, audiențele și primirea cetățenilor în toate subdiviziunile din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Totodată, va fi asigurată comunicarea persoanelor fizice și persoanelor juridice prin intermediul poștei electronice sau la numerele de telefon desemnate.

16. Din 01 aprilie 2021, slujbele religoase se vor desfășura în afara bisericilor, la aer liber, utilizând sisteme de sonorizare și transmisiunea online (după caz), cu respectarea regulilor de sănătate publică și păstrarea distanței de minin 1 (unu) metru.

17. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru anumite genuri de activitate, conform Anexei la prezenta hotărâre.

18. Se stabilește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea controalelor, inclusiv inopinate, la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate prezenta hotărâre a instituit măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

19. Conducerea instituțiilor abilitate cu funcții de control în supravegherea și verificarea respectării măsurilor restrictive, a măsurilor obligatorii și a măsurilor de

prevenire și control al infecției COVID-19, vor organiza desfășurarea continuă a activității instituției, inclusiv în afara orelor de program, precum și în zilele de sâmbătă și duminică.

20. Preturile de sector vor coordona activitatea, în teritoriul administrat, a comisiilor intersectoriale multidisciplinare (reprezentanți ai preturii, poliției, sănătății publice etc.) pentru monitorizarea realizării hotărțrilor Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, a acțiunilor de sănătate publică și a prevederilor de control epidemiologic conform Instrucțiunilor cu privire la măsurile de prevenire al infecției cu COVID-19, cu documentarea neconformităților și a materialului probatoriu pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale, după caz.

21. Se solicită suportul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Carabineri suportul pentru controlul regulilor de sănătate publică și de prevenire a răspândirii infecției de tip nou COVID-19, în stradă și la stațiile de transport public din municipiul Chișinău.

23. Se solicită asistența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Agenției Naționale de Sănătate Publică în prioritizarea imediată, în cadrul etapei II de vaccinare, a imunizării antiCOVID-19 a cadrelor didactice din municipiul Chișinău.

24. Se solicită Direcției generale asistență socială și sănătate fortificarea Asistenței Medicale Primare, prin implicarea proactivă, pentru monitorizarea eficientă la distanță de către medicii de familie a pacienților cu formă ușoară și medie COVID-19 aflați la tratament la domiciliu.

25. Registrul municipal Chișinău ”COVID-19” (în baza sistemului JIRA) va fi utilizat, cu titlu obligatoriu, de către medicii de familie pentru eficientizarea procesului de urmărire a stării de sănătate a pacienților cu COVID-10 aflați la tratament la domiciliu, cu raportarea săptămânală de către managerii Asociațiilor Medicale Teritoriale asupra centralizării datelor despre evidența stării de sănătate a pacienților.

26. CESP Chișinău sunt executorii pentru persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul municipiului Chișinău, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

27. Se solicită comunității academice și experților în domeniu să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul pandemiei, prin explicarea argumentată a cauzelor răspândirii intense a noului tip de coronavirus SARS CoV-2 și a efectelor negative pe care le produce, la subiectul vaccinării și altor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu infecția COVID-19.

28. Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura informarea populației asupra prezentei Hotărâri, precum și restricțiilor impuse întru respectarea obligatorie a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-

29. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile de sănătate publică vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile.

30. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

31. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

Președinte al Comisiei,

Viceprimar Ilie Ceban

Vicepreședinte al Comisiei,

Viceprimar Inga Ionesii

Secretar al Comisiei Tatiana Bucearschi

Anexa

la Hotărârea nr. 34 din 20 martie 2021 a CESP Chișinău

(conform Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021a CNESP)

Măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19

specifice pentru anumite genuri de activitate

1. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și private, instituțiilor socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, cu răspunderea personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

1.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare;

1.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției / prestatorului;

1.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/beneficiarului / însoțitorului;

1.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;

1.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

1.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

1.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

1.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19;

1.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de

activitate a instituției / prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale

angajatului: comorbidități, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

1.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

1.11. organizarea și efectuarea programării populației pentru imunizarea antiCOVID în zilele de luni-sâmbătă, în intervalul orar 09.00-18.00;

1.12. instituțiile medico-sanitare publice municipale vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate / neasigurate).

2. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport rutier de persoane în trafic municipal vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

2.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți

(pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

2.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf și de weekend;

2.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

2.4. monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor;

2.7. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;

2.8. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din mijloacele de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus.

3. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

3.1. asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpărătorilor în interiorul

unității comerciale;

3.2. admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană per 4 m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc;

3.3. instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor;

3.4. admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

3.5. asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție;

3.6. deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 metru în apropierea caselor;

3.7. instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case;

3.8. vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepția membrilor unei sau a grupurilor de maxim 3 persoane;

3.9. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

3.10. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

3.11. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

4. Administratorii pieţelor şi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

4.1. organizarea şi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpărători, cu ieşiri şi

intrări separate;

4.2. atenţionarea vizitatorilor / cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv, la solicitatrea vânzătorilor/comercianților;

4.3. admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor / cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

4.4. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

4.5. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piaţă a fiecărui vizitator / cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieţei a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

4.6. instalarea în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

4.7. asigurarea obligatorie a tuturor angajaţilor/comercianţilor cu echipament

de protecţie (măşti, mănuşi);

4.8. organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanţe de 2 metri între ele;

4.9. asigurarea bunei funcţionalităţi al unităţilor sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul pieţelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluţii / substanţe dezinfectante, conectarea la reţeaua de apeduct, sistem de canalizare;

4.10. organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecţie a inventarului şi suprafeţelor de lucru cu soluţii pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puţin 3 ore, fără deteriorarea calitatea şi siguranţei produselor alimentare;

4.11. la finele fiecărei zile se va efectua dezinfecţia utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor şi întregului teritoriu;

4.12. informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio, precum şi prin afişarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi prevenire a infecţiei COVID-19.

5. Administratorii unităților de alimentaţie publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

5.1. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

5.2. asigurarea personalului cu cantităţi suficiente de echipament de protecţie personală (măşti, mănuşi, şorţuri şi viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție;

5.3. instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

5.4. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentație publică a fiecărui vizitator / cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

5.5. excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii;

5.6. asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal şi vizitatori;

5.7. aplicarea ecranelor de protecţie din plexiglas/sticlă la case şi locurile de preluare a comenzilor;

5.8. asigurarea condiţiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte şi după orice contact cu produsele alimentare;

5.9. igienizarea şi dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client;

5.10. igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru a personalului, spaţiilor de deservire şi grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.

6. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecţiei COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

6.1. efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

6.2. admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor / cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

6.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie;

6.4. atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii;

6.5. monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator / cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial;

6.6. admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori / cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator per 4 m2 din suprafața comercială;

6.7. plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial;

6.8. monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază;

6.9. limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, lift, etc.);

6.10. deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare / ieșire în/din Centrul comercial;

6.11. separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective;

6.12. instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 metru între persoane;

6.13. comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală;

6.14. asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/etaj;

6.15. informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul dispozitivelor audio, precum şi prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei;

6.16. asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.);

6.17. asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control al infecției COVID-19.

7. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (atribuite codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

7.1. organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

7.2. triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

7.3. instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;

7.4. amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele

de cel puțin 2 (doi) metri;

7.5. asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de

lucru, mască, mănuși;

7.6. aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

7.7. prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.);

7.8. termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;

7.9. purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

8. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

8.1. informarea antrenorilor şi sportivilor privind recomandările autorităţii centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19;

8.2. aerisirea/ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaţilor, vestiarelor;

8.3. dezinfectarea vestiarelor şi a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii şi antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament;

8.4. echiparea personalul angajat cu mănuşi, măşti, dezinfectant;

8.5. plasarea, la intrarea în instituţia sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să îşi dezinfecteze mîinile;

8.6. afişarea, la intrarea în instituţia sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală,

obligativitatea de păstrare a distanţei fizice de cel puţin 1 metru;

8.7. stabilirea protocoalelor clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi inventarul folosit, toate echipamentele şi spaţiile utilizate fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament;

8.8. stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilităţii mai multor

terenuri de antrenament;

8.9. permiterea accesuluiîn cadrul entităţii în funcţie de capacitatea centrului / terenului sportiv, pentru a evita aglomeraţia, în baza programării prealabile, calculate astfel încît, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spaţiului şi a suprafeţelor de contact.