Ghidul Organizatorilor

Servoluția este una din modalitățile prin care Biserica Filadelfia manifestă dragostea lui Cristos în cadrul societății, prin mobilizare pentru slujire practică. Obiectivele servoluției sunt (a) identificarea credincioșilor cu nevoile reale cu care se confruntă societatea, (b) intervenirea cu soluții practice, excelente pentru a sluji nevoilor identificate, (c) comunicare explicită cu beneficiarii slujirii practice în vederea conectării lor cu Domnul Isus și cu Comunitatea Sa – biserica.

Servoluția cuprinde diverse domenii de slujire, în funcție de darurile cu care sunt înzestrați credincioșii care participă și de oportunitățile de slujire identificate. În vederea unei bune organizări și a îndeplinirii cu succes a obiectivelor, organizatorii trebuie să țină cont de următoarele:

1. Pregătim minuțios proiectele. Organizatorii au responsabilitatea de a decide care proiecte vor fi îndeplinite și de stabili ziua și ora mobilizării în așa fel încât majoritatea oamenilor să poată participa. Participanții vor fi invitați la adresa la care are loc acțiunea, cu 15-20 minute înainte de ora începerii, pentru a îmbrăca tricoul sau vesta „servoluție” și pentru a primi instrucțiuni cu privire la slujirea pe care o va îndeplini fiecare. La ora exactă va avea loc rugăciunea pentru binecuvântarea slujirii.

2. Fiecare proiect durează patru ore. Organizatorii vor pregăti front de lucru pentru fiecare echipă de slujire, pentru patru ore, iar participanților li se va comunica clar că în vederea unei bune organizări și a unui impact public evident, trebuie să dăruiască patru ore pentru slujire. Celor care nu pot oferi patru ore li se vor propune alte oportunități de slujire în cadrul bisericii. La finalizarea fiecărui proiect echipa se va aduna pentru evaluare, rugăciune de mulțumire și predarea tricourilor/vestelor „servoluție” și a uneltelor încredințate.

3. Ne conectăm cu beneficiarii și trecătorii. Fiecare echipă va avea la locul acțiunii banner cu emblema și numele bisericii, masă cu materiale publicitare ale bisericii și persoane instruite care vor servi beneficiarii și trecătorii cu cafea, ceai, etc. În timp ce beneficiarii și trecătorii sunt serviți li se prezintă biserica și li se cere să recomande persoane care au nevoie de ajutor, potențiale proiecte de slujire, etc. Recomandările se vor face în scris, completând un formular special elaborat.

4. Oferim asistență spirituală beneficiarilor. Persoanele vulnerabile care sunt vizitate și cărora li se acordă ajutor material trebuie să beneficieze de încurajare și susținere în rugăciune. În timpul vizitei oamenii vor fi ascultați cu respect, fără grabă, vor fi îndrumați să se încreadă în Dumnezeu și în promisiunile Lui (citate biblice specifice) și rugăciune pentru ei și împreună cu ei. La fiecare vizită beneficiarii vor fi motivați să facă următorul pas: participare la adunări, Grupuri, botez, etc.

5. Documentăm în mod creativ slujirea. Echipele de slujire vor include persoane desemnate pentru a filma, fotografia și nota momentele speciale ale proiectului, pentru a utiliza aceste materiale în vederea motivării altor persoane pentru a participa la inițiativele viitoare.