Familii Adoptate

*Pentru a proteja demnitatea și viața personală a acestor persoane vulnerabile Biserica Filadelfia nu publică datele lor personale.

Scurtă descriere a vulnerabilității social-economice a familiilor:

*Urmează a fi incluse și alte familii în această categorie