CURS A

I. SCOPUL BISERICII FILADELFIA: „Să glorifice pe Dumnezeu”
II. MISIUNEA BISERICII FILADELFIA: „Ajutăm orice om să devină urmaș devotat al lui Isus” prin:
 1. Credință (atmosfera spirituală);
 2. Comuniune (comunitatea spirituală);
 3. Creștere (lucrarea spirituală);
 4. Contribuție (ofensiva spirituală);
III. GUVERNAREA BISERICII FILADELFIA
 • Echipa Consultativă
 • Echipa Executivă
 • Echipa Operativă
IV. VIZIUNEA BISERICII FILADELFIA 2015/2016:

„Noi credem că viitorul imediat preferat de Dumnezeu pentru Biserica Filadelfia (până la 31 august 2016) este 1700 persoane înrolate în procesul de ucenicizare.”

Aceasta implică:
 • Creșterea numărului liderilor echipați, la 290 persoane;
 • Creșterea numărului participanților (adulți) frecvent la adunările de duminică, la 2500 persoane;
 • Creșterea numărului participanților (copii/adolescenți) frecvent la adunările de duminică, la 715 persoane;
 • Creșterea numărului ucenicilor înrolați în grupuri la 1700;
V. Valorile de Bază:
 • Noi punem preț pe Domnul Isus – moartea Sa ca Salvator universal și învierea Sa ca Rege Etern;
 • Noi punem preț pe orice om – orice om are nevoie de salvare, și de dezvoltare;
 • Noi punem preț pe învățătura biblică practică – valorile eterne revelate în biblie, transformate într-un mod actual de viață;
 • Noi punem preț pe relații sănătoase – familii, ospitalitate, grupuri de ucenici;
 • Noi punem preț pe închinare autentică – muzică relevantă, rugăciune dinamică, generozitate strategică, voluntariat pasionat;
 • Noi punem preț pe ziua Domnului – experiențe de neuitat la adunările de duminică;
 • Noi punem preț pe excelență – reprezentarea lui Cristos în lume la cel mai înalt nivel;
VI. ANGAJAMENTUL MEMBRILOR:
 1. Voi contribui la dezvoltarea spiritualității Bisericii mele, Filadelfia:
  • Practicând zilnic citirea bibliei și rugăciunea;
  • Participând regulat la adunările ei;
  • Trăind în acord cu voia lui Dumnezeu;
 2. Voi contribui la dezvoltarea unității Bisericii mele, Filadelfia:
  • Demonstrând ospitalitate caldă vizitatorilor;
  • Înrolându-mă cu dragoste în viața grupurilor;
  • Refuzând să bârfesc;
 3. Voi sluji scopului Bisericii mele, Filadelfia:
  • Descoperindu-mi aptitudinile și talentele;
  • Urmându-i pe conducători, conform echipării oferite;
  • Cultivându-mi atitudinea de slujire.
 4. Voi susține mărturia Bisericii mele, Filadelfia:
  • Rugându-mă pentru creșterea ei;
  • Practicând generozitatea cu regularitate;
  • Atrăgând pe cei necredincioși la adunări;

This post is also available in: Rusă