CONDUCEREA BISERCII FILADELFIA

Oamenii credinței care din inimile lor își investesc timpul, competențele și finanțele pentru dezvoltarea unei biserici locale merită o conducere demnă de încredere. Ei își doresc conducători care se auto-conduc cu integritate și respect în procesul decizional în vederea cultivării valorilor lui Dumnezeu și îndeplinirea misiunii încredințate de El.

NOI SUNTEM GHIDAȚI DE ECHIPA DE CONDUCERE

Echipa de Conducere este condusă de Pastorul Coordonator. Această echipă supraveghează lucrarea și activitățile de zi cu zi ale bisericii. Acești conducători facilitează procesul creșterii spirituale și organizează slujirea familiei noastre spirituale. Ei sunt dedicați total Bisericii Filadelfia și slujesc cu normă întreagă.

Componența Echipei de Conducere a Bisericii Filadelfia

Doru Cîrdei
Pastor Coordonator

Pavel Grăjdaru
Pastor Executiv

Alexandru Penzari
Director Liceu

Lilia Guma
Director Muzică și Producție

Vadim Petrov
Director Administrativ

NOI SUNTEM PROTEJAȚI DE CONSILIUL CONSULTATIV

Consiliul Consultativ este format din membri din biserica noastră, cu autoritate economică-managerială, care asistă administrarea optimă a finanțelor și a bunurilor imobile și mobile. Acest consiliu oferă consultații Pastorului Coordonator și Echipei de Conducere. Membrii Consiliului Consultativ servesc în mod voluntar.

NOI SUNTEM SUSȚINUȚI DE SUPRAVEGHETORI

Supraveghetorii sunt pastori cu influență internațională, care iubesc Biserica Filadelfia și sunt dispuși să o susțină. Ei pot fi solicitați de către Echipa de Conducere sau Consiliul Consultativ, pentru a oferi soluții în caz că Pastorul Coordonator se comportă în mod netransparent sau inadecvat.

Supraveghetorii Bisericii Filadelfia

Pastorul Petrică Lascău
Phoenix, AZ, S.U.A.

Pastorul Desmond Frey
Kandern, Elveția

Pastorul Mihai Dumitrașcu
Galați, România